فیلرگیری

فیلر گیری موتور

فیلر گیری یکی از  مهمترين و ضروری ترین عملی است که تعمیر کار باید این عمل (فیلرزدن )را انجام دهد

هر جسمی بر اثر حرارت  منبسط شده و بر طول و قطر و  حجمش  افزوده می شود قطعاتی که در موتور

بکار  رفته اند  در  مقابل حرارت انبساط  پیدا می کنند  که در هنگام طراحی  موتور با  محاسبه  این  مقدار

انبساط را  بخوبی جبران می کنند یکی از سیستمهای که انبساط در انها محسوس بوده و برای کار موتور

تاثیر بسزایی دارد سیستم حرکت سوپاپها می باشد که کارخانه سازنده با توجه به جنس و حجم و ضریب

انبساط قطعات مقداری فاصله بین انها در نظر گرفته است تا در هنگام انبساط این فاصله پر شود و کار باز

 و بسته شدن سوپاپها مختل نگردد در صورت عدم وجود  این  لقی  قطعات  در برابر گرما منبسط  شده  و

چون  میدان  حرکتی در جهت  طولی ندارند به هم  فشار اورده  باعث  سائیدگی  تاب  برداشتن  و  خرابی

قطعات می گردند مقدار این لقی توسط  کارخانجات  سازنده اندازه گیری و اعلام شده و انرا با فیلر اندازه

و تنظیم میکنند

 

این عمل بستگی به فصل و دمای هوا ندارد و هر 1سال نیاز به بازدید و چک کردن این میزان سوپاپ (فاصله ی بین پیچ انگشتی اسپک و سوپاپ دارد)هست که این امر اصطلاحا زمان مرگ سوپاپ رخ میدهد که اگر نیاز داشتید بگید تا توضیح بدهم


ماشین هایی که لازم به فیلرگیری دارند

تمام ماشین های کاربراتوری – پراید انژکتور – 206 موتور 1400 cc

ماشین های 405 و سمند اصطلاحا شیم گیری دارند و در صورت صحیح بودن میزان آن نیازی به شیم گیری مجدد یا در فصل های مختلف ندارد.

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

EDIT BY HamidSafa