حذف اكسي‍ن بعد از كاتاليست

اگر بخوام به صورت اجمالي سنسور اكس‍ي‍ژن دوم رو تشريح كنم

اين سنسور با توجه به سخت گيرانه شدن معيار هاي محيط زيست كه لزوم استفاده از منبع كاتاليز را در اگزوز دارد. اين منبع وظيفه تصفيه گازهاي خروجي اگزوز را برعهده دارد و سنسور اكسي‍ژن دوم بعد از كاتاليز نصب ميشود كه كاتاليز ماشين رو مورد برسي قرار ميدهد كه وظيفه را خوب انجام داده است يا نه

———————————–

متاسفانه به دليل عدم كيفيت مناسب بنزين ها . كاتاليز ماشين يا زود خراب ميشود يا نميتواند تصفيه لازم رو انجام دهد و با خطاي كاتاليز مواجه ميشويد

يا به دليل چيني بودن لوازم و عدم كيفيت مناسب اين سنسور اكسيژن در بازار مصرف بالايي دارد و بعد از حداكثر يك سال بايد دوباره تعويض گردد.

كه متوسط هزينه تعويض كاتاليست 400 تومان و تعويض اكسيژن 150 تومان هست

———————————-

راهكار كاراكال و تعميرگاه عاليجناب حذف اين سنسور هست (تبديل يرو4 به يرو2)

كه ديگر با خطاي سنسور اكسيژن دوم و يا كاتاليز مواجه نميشويد و با اين كار به توان و شتاب ماشين نيز اضافه ميشود ( اون ميزاني كه براي استاندارد محيط زيست كنترل شده)

اين كار به صورت كاملا تضميني(عدم تداخل در كاركرد ماشين) و با ضمانت عدم بازگشت انجام ميشود .

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

EDIT BY HamidSafa