ایموبلایزر

سيستم قفل كننده الكتريكي موتور يا ايموبيلايزر، سيستمي ا ست كه اجازه روشن شدن موتور را به اشخاصى كه كليد يا كارت تعريف شده براى آن خودرو را ندارند، نمي دهد.
اين سيستم به عنوان يك وسيله برنامه ريزى شده كه بين مدار تشخيص كليد و ECU موتور بنزينى قرار دارد، عمل مي كند.
به منظور جلوگيرى از روشن شدن موتور، فعاليت قطعات زير توسط ايموبيلايزر قطع مي شود:
– پمپ بنزين و انژكتور ها
– سيستم جرقه شمع ها
– برق مثبت بعد از سويچ و در نتيجه استارت(البته برای ماشین ها و مدل های مختلف فرق میکند)
سيستم ايموبيلايزر داراى سه بخش اصلى ميباشد:
1- قسمت كنترل سيستم
2- واحد الكترونيكي ايموبلايزر
3- واحد الكترونيكي مديريت موتور كه از طريق يك ارتباط كددار امكان راه اندازي و يا قفل الكترونيكي موتور را مي دهد.

چراغ اخطار ايموبيلايزر
بر حسب مدل خودرو و مشخصات قطعات، وضعيت سيستم ايموبيلايزر توسط يك چراغ قرمز رنگ و بصورت زير نمايش داده مي شود:
1- چشمك زدن با يك چشمك در ثانيه: سويچ بسته و سيستم ايموبيلايزر فعال ميباشد.
2- كاملاً خاموش: سيستم ايموبيلايزر غير فعال ميباشد.
3- چشمك زدن سريع با چهار چشمك در ثانيه: سويچ باز و سيستم ايموبيلايزر فعال ميباشد.
4- دائم روشن: سويچ باز و سيستم ايموبيلايزر داراى ايراد ميباشد و بدرستى عمل نمي كند.
موقعيت اين چراغ بر حسب مدل خودرو و سيستم ايموبيلايزر متفاوت است.

تراشه مغناطيسى (چيپ)
در مدلهاى قديمى، سيستم ايموبيلايزر توسط ريموت كنترل مادون قرمز قفل مركزى عمل مي كرد. يعنى با قفل شدن درها توسط ريموت، سيستم ايموبيلايزر فعال شده و با باز شدن قفل ها توسط ريموت، اين سيستم غير فعال مي گردد.
بنابراين در آن مدلها، در صورت بروز ايراد در سيستم قفل مركزى(گيرنده يا فرستنده)، نه تنها عملكرد قفل مركزى مختل مي گرديد بلكه موتور خودرو نيز روشن نمي شد.

در خودرو هاى جديد، سيستم ايموبيلايزر توسط يك چيپ مغناطيسى كد دار كه بدون باترى عمل مي كند، كنترل مي شود. اين چيپ داخل قسمت پلاستيكى كليد يا داخل كارت(بر حسب مدل خودرو) نصب ميشود و داراى يك كد الكتريكى محرمانه ميباشد كه براى خودروهاى مختلف، متفاوت ميباشد.

کلید باز شده به همراه چیپ

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

EDIT BY HamidSafa